Hi ha un poema que diu que “Com el Vallès no hi ha res”, encara que l’avi Joan opina que en realitat del Vallès ja no en queda gaire res… En Joan Volart Lloberas ha fet 90 anys. A través de quasi un segle de records, recorrem la història de la seva família i les transformacions que ha sofert la seva terra.

There is a poem that says that “There’s nothing like El Vallès”… However, grandpa Joan thinks that in fact “there’s nothing left from El Vallès”. Joan Volart Lloberas has turned 90 years old. Through almost one century of memories we follow the history of his family and the transformations suffered by his homeland.

Documentary | Spain | 10’31”

Directed, filmed and edited by Eduard Figueres.